TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge

2023

RoundEventDate
1MIYOSHI3/25-26
2YATSUGATAKE CHINO4/15-16
3KYORYU KATSUYAMA5/20-21
4RANKOSHI NISEKO6/3-4
5SHIBUKAWA IKAHO7/1-2
6RIFU7/22-23
7KARATSU9/2-3
8BIWAKO TAKASHIMA9/23-24
9TAKAOKA MANYO10/21-22
10FUJISAN SUSONO11/4-5
11TOYOTA11/24-26

2022

RoundEventDate
1AKI TAKATA3/13
2YATSUGATAKE CHINO4/16-17
3RIFU5/14-15
4RANKOSHI NISEKO6/11-12
5YOSHINOGARI6/18-19
6SHIBUKAWA IKAHO7/2-3
9BIWAKO TAKASHIMA9/24-25
10TAKAOKA MANYO10/8-9
11FUJISAN OYAMA10/22-23
12TOYOTA11/19-20

2021

RoundEventDate
1AKI TAKATA3/14
3RANKOSHI NISEKO6/5-6
4YOSHINOGARI6/19-20
5SHIBUKAWA IKAHO7/3-4
6ISHIKARI7/18
10TAKAOKA MANYO10/9-10
11FUJISAN SUSONO10/23-24
12TOYOTA11/6-7

2020

RoundEventDate
8NASU8/22-23
10SUZAKA MINENOHARA9/26-27
11FUJISAN SUSONO10/24-25
6TAKAOKA MANYO11/7-8
12TOYOTA11/14-15

2019

RoundEventDate
1AKI TAKATA3/24
2YATSUGATAKE CHINO4/13-14
3KYORYU KATSUYAMA5/25-26
5SHIBUKAWA6/29-30
8TAKAOKA MANYO8/4
11FUJISAN SUSONO10/5-6
12TOYOTA10/26-27

2018

RoundEventDate
9FUKUSHIMA9/23
12FUJISAN SUSONO11/18